Manga & Anime

[News] Biên kịch của Junji Ito “Collection” chắp bút viết kịch bản cho anime Kochoki: Wakaki Nobunaga

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.