Manga & Anime

[News] Tác giả của siêu bom tấn tỉ yên ‘Akira’ trở lại với dự án movie mới toanh

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.