Manga & Anime

[Luận đàm] Netflix & Evangelion – Phần 1: Dân tình phẫn nộ khi Netflix bẻ thẳng Kaworu

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.