Manga & Anime

[News] Nỗ lực cứu người trong vụ hỏa hoạn của KyoAni vì sao lại thất bại?

No Newer Articles
Comments (1)
  1. Avatar BBchan says:

    :<<< vì chủ yếu lý do muốn nghĩ đến môi trường làm việc nên hầu như các nội thất của KyoAni đều là gỗ, một tổn thất thiệt hại lớn vô cùng đối với một studio tuyệt vời như vậy

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.