[News] Thiếu nhân lực trầm trọng, Nhật Bản dùng giai anime làm nhân viên bảo vệ

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.