[Văn hóa] Xoay xoay bàn gốm: Nhất Raku, nhì Hagi, thứ ba Karatsu – Kỳ 1: Gốm Raku

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.