[News] Bảo vệ doujinshi và fan fiction, chính trị gia thắng cử đậm nhờ phiếu ủng hộ của otaku

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.