[News] Được huyền thoại âm nhạc góp thêm 10 triệu yên, số tiền KyoAni nhận được chính thức vượt mốc 1 tỷ

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.