[NEWS] KyoAni thừa nhận kẻ thủ ác từng tham gia nhiều cuộc thi light novel của hãng, tin đồn ăn cắp ý tưởng lại dấy lên

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.