[News] Tranh cãi xoay quanh 25 tên nạn nhân còn lại của vụ cháy KyoAni: Vì sao vẫn chưa công bố?

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.