Manga & Anime

[NEWS] Otaku bỏ cả công ăn việc làm để ngồi nhà sưu tập merchandise hòng lập kỉ lục Guinness: “Chỉ cần lập kỉ lục, tôi sẵn sàng vứt cả cuộc đời mình”

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.