Movie & Live Action

[NEWS] Không phụ sự chờ đợi của fan, live-action Kaguya-sama được khen tới tấp, vượt Tenki no Ko để dẫn đầu phòng vé

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.