Manga & Anime

[NEWS] Shinji (Evangelion) liên tiếp bị bỏ rơi vì không đông fan bằng các char phụ, đích thân seiyuu phải lên tiếng

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.