Văn hóa, Sự kiện & Con người

[News] Tác giả Evangelion nói về cảm hứng xây dựng nhân vật Shinji đều bắt nguồn từ người cha bạo hành của ông.

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.