Light Novel

[News] Tập cuối của bộ light novel Oregairu ấn định ngày ra mắt sau nhiều lần bị hoãn

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.