Manga & Anime

[News] Đạo diễn huyền thoại Gen Urobuchi lại được giao làm một anime CGI khác, fan bất mãn vì sao người tài như ông không được trọng dụng

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.