Văn hóa, Sự kiện & Con người

[News] Kỉ nguyên của công nghệ trong manga đã tới: AI vẽ truyện tự động. Đã tới lúc các mangaka lùi bước và nhường chỗ cho máy móc

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.