Văn hóa, Sự kiện & Con người

[News] Bảo vệ “con cưng”, đạo diễn Miyazaki Hayao năm lần bảy lượt từ chối lời mời từ Hollywood, miễn cưỡng đồng ý chuyển thể thành kịch truyền thống với hai điều kiện

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.