Văn hóa, Sự kiện & Con người

[News] Kyoto Animation tổ chức họp báo lần đầu sau ba tháng kể từ vụ phóng hỏa, thông báo tình hình studio hiện tại

Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.