Văn hóa, Sự kiện & Con người

[News] Đạo diễn Gundam nhận xét phim của Kyoto Animation và Shinkai Makoto là “chong xáng quá đáng”

No Newer Articles
Comments (0)

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.