Giới thiệu chung

Takoyaki là tạp chí online sinh ra nhằm giới thiệu về văn hóa giải trí của Nhật Bản, bao gồm nhiều lĩnh vực như manga, anime, cosplay…Từng bài viết của Takoyaki là tâm huyết của các tác giả chuyên nghiệp và được biên tập vô cùng khắt khe.

Để trở thành writer của Takoyaki, các bạn có thể gửi email về địa chỉ sau:
HR.SqueeMag@gmail.com

 

 

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.