Avatar
Squee Team
2470 Articles5 Comments

[Takoyaki List] Lời cảm ơn dành cho cha

Nếu tình mẹ bao la và dịu dàng như “nước trong nguồn” thì tình cha lại cao cả và vững bền tựa “núi Thái Sơn”. Cha là trụ cột, là chỗ dựa của gia đình; cha bảo bọc ta, dạy dỗ ta nên người;… Để khắc …

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.