Avatar
Squee Team
2781 Articles5 Comments

[Rating] Anime: Super Lovers

Thông tin tác phẩm Tên tác phẩm: Super Lovers (スーパーラヴァーズ) Tác giả: Miyuki Abe Thể loại: Shounen ai, Drama, Comedy, Romance Tình trạng: 4/10 tập – Đang tiến hành Nhà sản xuất: Studio Deen Ngày…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.