Squee Team
2055 Articles5 Comments

[Fanfic][Tsurune] MARSAN – Phần 2

Fanfiction: MARSAN Anime: Tsurune Category: Supernatural Pairings: Author x Masaki x Minato Summary: Mong muốn thay đổi thế giới, Takigawa Masaki đã triệu hồi một vị thần từ thế giới khác để phá hủ…

[Fanfic][Tsurune] MARSAN – Phần 1

Fanfiction: MARSAN Anime: Tsurune Category: Supernatural Pairings: Author x Masaki x Minato Summary: Mong muốn thay đổi thế giới, Takigawa Masaki đã triệu hồi một vị thần từ thế giới khác để phá hủ…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.