[Văn học] Phía sau nghi can X

Thông tin sơ lược Tên tác phẩm: Phía sau nghi can X Tác giả: Higashino Keigo Năm phát hành tại Nhật Bản: 2005, NXB Bungei Shunju Ltd Năm phát hành …

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.