[Rating] Movie: Grasshopper

Thông tin cơ bản Tên: Grasshopper (グラスホッパー; Tạm dịch: Châu chấu) Đạo diễn: Tomoyuki Takimoto Kịch bản: Kotaro Isaka, Takeshi Aoshima Hãng phát hành…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.