[Takoyaki List] Thánh làng Harem (Phần 2)

“Harem”, một từ gói trọn ước mơ hi vọng của biết bao đàn ông con trai trên toàn thế giới. “Harem” vừa là đích đến nhưng cũng là vọng tưởng. Bởi hầu…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.