[Takoyaki List] IPM nả thính vào 2018

“Đột nhập xưởng in” để kể tiến trình xuất bản, rồi “lượt like và share của bạn chính là nguồn động lực của chúng tớ”, khoe bản gốc Nhật, yêu cầu độc giả vote để lựa chọn đầu truyện sẽ phát hành tro…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.