[News] Anime Japan 2019: 2019 có phim gì hot?

Anime Japan 2019 năm nay được cộng đồng fan gọi là cơn lũ thông tin anime. Tại dịp này, một số thông báo khiến các khán giả anime vui mừng đến R…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.