[Văn hóa] He- Tiếng răng nhân bản

Trong từ điểm Nhật Bản, He (rắm) và biến thể Onara của nó đều xuất hiện. Trong khi đó, nếu bạn lật mở một cuốn từ điển tiếng Anh, ta chỉ có thể tìm…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.