[Âm nhạc] Apple dot Com – Bài ca trái cấm

Apple dot Com là một sáng tác nổi tiếng của PinochioP. Lấy ý tưởng từ những khó khăn trong cuộc sống của người trưởng thành, bài hát đã thẳng thắn trình bày những mặt trái của xã hội – những điều g…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.