[Âm Dương Sư][Cẩu Tỳ] Vô hồi

Title: Vô hồi Fandom: Âm Dương Sư Pairing: Đại Thiên Cẩu x Tỳ Mộc Đồng Tử Genre: BL, sad . Đại Thiên Cẩu đã từng gặp qua Tỳ Mộc Đồng Tử một lần, ấy là khi mà hắn đến uống rượu cùng Quỷ vương Đại Gi…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.