[Character Review] Marco – Chim di trú

Trên biển khơi mênh mông kia, có một cánh chim mang phước lành, nó cứ bay mải miết cho đến khi tìm thấy cho mình một chỗ trú chân phù hợp. Và khi chỗ trú chân đó chẳng còn nữa, nó sẽ bay đến nơi kh…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.