[Game Rating] Omega Quintet – Idols Đại Chiến

Năm 20XX, thế giới bị loài quái vật mang tên Blare xâm chiếm. Chúng tàn phá mọi thứ trên đường đi và nuốt chửng ý chí sinh tồn của con người, khiến mọi người đều trở nên vô tri vô giác. Tất cả nhữn…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.