[Fanfic][HQ][KuroKen] Tự tại – Phần 3

|. Tên fanfic: Tự tại Manga gốc: Haikyuu!! Pairing: Kuroo Tetsurou x Kozume Kenma |. 3. Thích “Kể ra thằng nhóc ngoại tộc đó cũng khá lắm.” Kuroo hóa mèo đen bước trên đám rễ cây trong đầm. “Nhờ nó…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.