[News] Chung tay tẩy chay NETTRUYEN

Ngày 09/02/2019, bài đăng tẩy chay Nettruyen với đầy đủ lý do cùng lời kêu gọi khẩn thiết tới các nhóm dịch khác, các fanpage cùng độc giả yêu truyện tranh đã được đăng tải trên fanpage Attack on t…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.