[Takoyaki List] Thánh làng Harem (Phần 1)

Trong thế giới manga, có một thể loại được gọi là harem mà ở đó một nam chính sẽ có nhiều cô gái yêu mến (hoặc ngược lại, bài viết này trước hết nhắm đến khía cạnh đầu tiên). Đọc một bộ harem manga…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.