[Văn hóa] Lễ hội Obon: Vu Lan của Nhật Bản

Ở Nhật Bản, lễ Vu Lan được gọi Obon (お盆). Chữ Obon là hình thức viết giản lược từ Ullambana (Vu-lan-bồn – 盂蘭盆會) trong tiếng Phạn, có nghĩa đen là “treo ngược” và dùng để chỉ một sự giải thoát…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.