[Văn học] Cô gái vượt thời gian

“Cô gái vượt thời gian” gồm ba mẫu truyện ngắn: “Cô gái vượt thời gian”, “Chân tướng của ác mộng” và “Vũ trụ đa nguyên”. Tác giả tập trung khai thác yếu tố viễn tưởng thông qua từng câu chuyện, ở m…

Takoyaki

Copyright 2015 Fuel Themes. All RIGHTS RESERVED.